Den psykodynamiske: Den psykodynamiske tilgang tager afsæt, hvordan din barndom og din livshistorie har været med til at forme dig og har indflydelse på de handlemønstre, der kan skabe problemer for dig i dit liv. Det kan være i nære relationer, på job eller problemer med at forstå og regulere svære følelser. Ved at sætte fokus på baggrunden for dine handlemønstre, kan du i den psykodynamiske ramme opnå forståelse for hvorfor dine følelser og handlinger er som de er, og dermed skabe grobund for forandring. Disse processer er i vid udstrækning automatiserede og ubevidste, og ved at have fokus på dem, springer de frem i din bevidsthed og kan skabe en klarhed her og nu i din aktuelle situation.

Den kognitive: Den kognitive tilgang beskæftiger sig traditionelt med, hvordan vores tanker, vores følelser og vores kropslige reaktioner, bliver retning for vores handlinger. Min tilgang til den kognitive metode, tager afsæt i din adfærd og i hvordan, du ved at ændre adfærd kan mestre eksempelvis angst på en mere hensigtsmæssig måde, der sætter dig i stand til at blive i den situation, du almindeligvis forsøger at undgå. Kognitiv terapi er effektiv i behandling af eksempelvis angst. Det kan være fobier for bestemte ting eller situationer (dyr, højder, eksamen, sociale situationer). Gennem hjemmeopgaver, kortlægning af din adfærd og dine strategier, vil vi gradvist arbejde med at ændre din uhensigtsmæssige adfærd, der er med til at vedligeholde dine følelsesmæssige vanskeligheder.

Foto: Erik Cheng

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er en metode, der er særdeles effektiv hvis du eksempelvis har problemer med selvskadende adfærd i form af cutting, misbrug, spiseforstyrrelser (restriktiv spisning, overspisninger) mm. Dialektisk adfærdsterapi fokuser på systematiske analyser af de situationer, der udløser din uhensigtsmæssige adfærd, og med konkrete forslag til adfærdsændringer. DAT omhandler også formidling om og øvelser i regulering af følelser, følelser der kan stå i vejen for at du kan tænke klart i en given situation. DAT kan også indebære at arbejde med Mindfulness som strategi.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT): er også en udvikling af den kognitive terapi form og tager afsæt i, hvordan angst og depression kan være tilstande, der står i vejen og bringer dig væk fra dine grundlæggende værdier som menneske. ACT har fokus på at identificere personlige værdier, at øge din mentale fleksibilitet og at du gennem øvelser og forståelse kan finde en måde at ”genforpligte dig” til dine værdier gennem accept og forandring. En grundantagelse er, at psykisk smerte forhindrer dig i at leve i overensstemmelse med dine værdier. Mindfulness indgår som element i ACT tilgangen.

Prolonged Exposure (PE): Metoden er en blanding af kognitive og adfærdsterapeutiske teknikker, og har været anvendt i en årrække i behandling af traumeoverlevere, herunder krigsveteraner. Metoden reducerer ved hjælp af de efterprøvede teknikker – herunder systematiske eksponering – symptomer på PTSD og PTSD relaterede lidelser såsom angst og depression. Metoden hjælper klienten til at mestre sin situation ved at øge evnen til at skelne realistisk mellem truende og fredelige situationer.