“Det individuelle afsæt er din historie og måden, den forankrer sig i nutiden på."

Når livet byder os på udfordringer og krav, vi ikke kan leve op til eller løse, kan vi få psykiske problemer såsom depression, angst, problemer i relationer til andre eller problemer med vores selvværd. Lidelsen kan også være udløst af traumer eller belastninger. Mit udgangspunkt for den individuelle tilgang er, at du ikke selv er årsag til dine problemer – men at kun du selv kan løse dem.

Individuelle problemstillinger jeg har særlig erfaring med er:

  • Selvskade
  • Selvmordstanker
  • Angst
  • Traumer
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Depression